911

Και πάλι δύσκολες ώρες Θα έρθουν.
Κι άλλες καταστροφές,
Περισσότερες ανορθολογικότητες,
Δεν θα βρούμε εύκολα την διέξοδο.
Υπάρχει κοινή λογική;

2004_04_911