911

Και πάλι δύσκολες ώρες Θα έρθουν.
Κι άλλες καταστροφές,
Περισσότερες ανορθολογικότητες,
Δεν θα βρούμε εύκολα την διέξοδο.
Υπάρχει κοινή λογική;

2004_04_911

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *