ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ;

Η άποψη της CAE είναι απλή. Πιστεύουμε ότι η
“ετοιμότητα” για βιολογικό πόλεμο είναι ένας ευφημισμός για
την ανάπτυξη της τεχνολογίας του βιολογικού πολέμου και τη
στρατιωτικοποίηση της δημόσιας σφαίρας. Η ετοιμότητα, όπως
υπάρχει σήμερα, είναι ένας παραλογισμός που συνεχίζεται
διότι προσφέρει ψήφους στους πολιτικούς, ακροατήριο στα
δικαστήρια των μμε, κέρδη στις επιχειρήσεις και επιχορηγήσεις
για την παραγωγή στρατιωτικοποιημένης γνώσης. Αν υπάρχει
κάποια αληθινή απειλή για τα σώματα και την υγεία μας, αυτή
δεν προέρχεται από τα μικρόβια που μπορούν να μετατραπούν
σε επιθετικά όπλα, αλλά από τους θεσμούς εκείνους που
αντλούν κέρδη από αυτή τη διαδικασία.

2005_bioterrorism