ΒΑΝΤΑΝΑ ΣΙΒΑ

H Bαντάνα Σίβα, εδώ και δεκαετίες αγωνίστρια στο
πλευρό των αγροτών της Iνδίας ενάντια στην
οικονομική και τεχνολογική γενοκτονία των
πολυεθνικών, είναι επίσης φυσικός και συγγραφέας,
έχει ιδρύσει τον οργανισμό Ναβντάνια για την
προστασία της βιοποικιλότητας και των δικαιωμάτων
των αγροτών και διευθύνει το Ίδρυμα Έρευνας για
την Επιστήμη, την Τεχνολογία και τους Φυσικούς
Πόρους στην Ινδία. Ήταν καλεσμένη του φεστιβάλ
Nτοκυμαντέρ στη Θεσσαλονίκη. Στις 10 Mαρτίου,
σύντροφοι από το ξενοδοχείο των ξένων και από τα
παιδιά του σωλήνα τη συνάντησαν μετά από μια
συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο του φεστιβάλ και
απομαγνητοφώνησαν την παρακάτω σύντομη συνομιλία
μαζί της.

2006_03_10_ShivaInterviewHotelTesttube