911

Και πάλι δύσκολες ώρες Θα έρθουν.
Κι άλλες καταστροφές,
Περισσότερες ανορθολογικότητες,
Δεν θα βρούμε εύκολα την διέξοδο.
Υπάρχει κοινή λογική;

2004_04_911

Notre pensée est avec Réné Riesel

5 II 2004                       Thessaloniki
Notre pensée est avec Réné Riesel
Le 20 décembre 2003, des groupes provenant des
villes diverses de Grèce et qui s’ activent à la
question des biotechnologies, ont participé à un
débat organisé par L’ Hôtel des Étrangers à
Thessalonique sur le thème «Biotechnologies et
Résistances».
Les participants à ce débat envoient un petit
message à Réné Riesel dont le contenu est simple.
Notre pensée est avec lui.
Sur son incarcération, qu’ a refusée de racheter
contre n’ importe quel dédommagement versé à la
société demanderesse, Réné Riesel a dit : «J’ai
décliné les aménagements de peine proposés par le
magistrat et demandé à être incarcéré le 1er
décembre 2003, afin de pouvoir assister à la
dernière audience du procès de Namur, ce qui m’a
été accordé.»
L’ ensemble de son attitude détruit toute
univocité et ultra-simpification «politique», en
maintenant vivante la nécessité de la résistance
et de l’ humanisation de la société, ou plutôt de
la résistance en tant qu’ humanisation de la
société.
Notre pensée est avec Réné Riesel et elle est en
train de chercher une expression de solidarité qui
s’ avère à la hauteur du sens qu’ il y donne avec
sa lutte continuelle.
Les groupes

Groupe antiautoritaire de Mytilène
Centre Libertaire de Brahami (Athènes)
Centre ‘Pikrodafni’ (Athènes)
Groupe antiautoritaire de Crète
Groupe ‘Apo Koinou’ Volos
Centre antiautoritaire de Kavala
d’ autres amis
Hôtel des Étrangers

2004_02_05_Message_Riesel

Ο ΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Μία ακόμη κρίση;
Το σημερινό σύστημα συσχετισμού δυνάμεων, όπως είχαμε
γράψει, δεν μπορεί πια να παράγει θετικές ιδεολογίες. Ο
φιλελεύθερος και σοσιαλδημοκρατικός καπιταλισμός της !ύσης
όσο και o κρατικός/γραφειοκρατικός καπιταλισμός των χωρών του
ανατολικού μπλοκ είχαν στηριχθεί σε μία διαλεκτική θετικών
προταγμάτων: ελευθερία κίνησης και κατανάλωσης, δυνατότητες
κοινωνικής ανέλιξης από τη μια, ίσες ευκαιρίες και δικαιοσύνη από
την άλλη.

Ο ΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΣ:

2003_OneRealEnemy

css.php