ΠΕΡΙ ΚΕΝΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ

DemoniaCoverFront

Ομάδα Αυτομόρφωσης ενάντια στη Βιοτεχνολογία της Κυριαρχίας

Περί Κενών Δαιμονίων

Η Ομάδα Αυτομόρφωσης συγκροτήθηκε από συντρόφισσες και συντρόφους από τις συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης «ξενοδοχείο των ξένων», «παιδιά του σωλήνα» και «Terminal 119» και εργάστηκε από το φθινόπωρο του 2005 μέχρι την άνοιξη του 2006. Ανάγκη μας ήταν να εξετάσουμε και να κατανοήσουμε την ενότητα των βιοτεχνολογιών και τις εφαρμογές τους τόσο στον τομέα της αγροτικής παραγωγής όσο και στους τομείς της ιατρικής, των φαρμάκων, αλλά και της στρατιωτικής έρευνας. Πέρα από το προφανές (ότι πρόκειται δηλαδή για τις ίδιες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλους αυτούς τους τομείς), βλέπαμε μια κοινή, “επιστημονική” λογική να διέπει την έρευνα και τις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας:

Τη λογική της υποτιθέμενης προόδου και βελτίωσης των ειδών, τη λογική της ποσοτικοποίησης, της θεώρησης των εμβίων όντων ως μηχανών, και συγχρόνως τη λογική του γρήγορου κέρδους ανεξαρτήτως της επιστημονικής επάρκειας.

Η εργασία της Ομάδας Αυτομόρφωσης δεν είχε προφανώς στόχο ακαδημαϊκό, ή απλώς θεωρητικό. Στόχος μας αντίθετα ήταν η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός της πρακτικής μας, της πολιτικής μας παρέμβασης.

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται τα κείμενα των εισηγήσεων στην Ομάδα Αυτομόρφωσης, επεξεργασμένα με βάση τις συζητήσεις που έγιναν:

– Δαρβίνος και δαρβινισμός

– Κοινωνικός δαρβινισμός και Κροπότκιν

– Σημειώσεις περί παλαιάς και νέας ευγονικής

– Για τις βιοτεχνολογικές πατέντες

– Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον γεωργικό τομέα

– Κοινωνική οικολογία,

καθώς και δύο Παραρτήματα: Το πρώτο περιέχει υλικά από την προετοιμασία της κινητοποίησης ενάντια στο Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Βιοτεχνολογίας (Οκτώβριος 2006) και μια γενικότερη αναφορά στο βιοτεχνολογικό λόμπι και τις αντιστάσεις. Το δεύτερο είναι η μετάφραση μιας συζήτησης μεταξύ P. Virilio και S. Lotringer με τίτλο Η γενετική βόμβα.

Το έντυπο:

2008_peri kenwn daimoniwn

Το εξώφυλλο:

2008_kena_daimonia_cover